Sceideal d’Ábhair na Sraithe Sinsearaí le hAghaidh Athfhorbartha

Leagtar amach sa sceideal anseo amchlár chun tráinsí ábhar a athfhorbairt. Tá Tráinse 1 ábhar á bhforbairt faoi láthair, le tabhairt isteach i scoileanna sa bhliain 2025. Tá Tráinse 1 ábhar á bhforbairt faoi láthair, le tabhairt isteach i scoileanna sa bhliain 2025. Tabharfar Tráinse 2 ábhar isteach sa churaclam do gach scoil sa bhliain 2026.

Back to Top