Scéim Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 2023

Ciorclán 0005/2024: https://www.gov.ie/ga/ciorclan/cac74-sceim-aisioctha-tailli-muinteoiri-2023/?

Scéim Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 2023 Tugann an scéim seo aisíocaíocht pháirteach do tháillí cúrsa agus scrúduithe do mhúinteoirí a chríochnaíonn cúrsaí foghlama gairmiúla atá deimhnithe ag údarás creidiúnaithe atá aitheanta ag an Roinn Oideachais (RO).

Scéim Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 2023 Tugann an scéim seo aisíocaíocht pháirteach do tháillí cúrsa agus scrúduithe do mhúinteoirí a chríochnaíonn cúrsaí foghlama gairmiúla atá deimhnithe ag údarás creidiúnaithe atá aitheanta ag an Roinn Oideachais (RO).

Sonraí incháilitheachta

Tá múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile atá ar seirbhís faoi láthair agus atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, íoctha ag an Stát agus fostaithe i scoileanna aitheanta RO incháilithe.

Áirítear leis seo múinteoirí ar iasacht laistigh den earnáil oideachais. Chun liosta iomlán scoileanna a fháil, téigh chuig https://www.gov.ie/ga/service/find-a-school/

Scéim Aisíocaíochta Táillí Múinteoirí 2023

Tugann an scéim seo aisíocaíocht pháirteach do tháillí cúrsa agus scrúduithe do mhúinteoirí a chríochnaíonn cúrsaí foghlama gairmiúla atá deimhnithe ag údarás creidiúnaithe atá aitheanta ag an Roinn Oideachais (RO).

Áirítear le doiciméid riachtanacha fianaise gur chríochnaigh an cúrsa, torthaí scrúduithe agus teideal an chúrsa a chuir an t-údarás creidiúnaithe ar fáil.

Caithfidh an t-iarratas seo a bheith iomlán, cruinn agus leis na doiciméad ábhartha go léir. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag rangú na gcúrsaí ar mhéid na haisíocaíochta. Coimeádann Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir agus an Roinn Oideachais an ceart doiciméid bhunaidh a iarraidh am ar bith.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Back to Top