Seimineáir Roghnacha sa Bhéarla

Cuir chuigí i leith na scríbhneoireachta inste Tá ríméad ar Oide fáilte a chur roimh mhúinteoirí Béarla chuig ár seimineár gréasáin roghnach ‘Cuir chuigí i leith na scríbhneoireachta inste’.

Beidh an seimineár seo ag titim amach thar dhá oíche agus beidh deis ag múinteoirí:

- chun machnamh a dhéanamh ar fhactóirí a dtéann i bhfeidhm ar phroiséas na cruthaitheachta
- iniúchadh a dhéanamh ar réimse straitéisí a ghabhann le scríbhneoireacht inste agus iad a fhiosrú le béim ar leith ar struchtúr scéil, stór focal agus ar charachtair a fhorbairt.

Tuilleadh eolais anseo:

Back to Top