Seimineár Bunscoile OCG

Tá sé mar aidhm ag an seiminéar lae seo, tacú le múinteoirí agus le ceannairí scoile muinín agus inniúlacht a fheabhsú i dteagasc agus i bhfoghlaim an Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta, ó na Naíonáin Shóisearach go Rang a Sé. Déanfaidh a seimineár seo iniúchadh ar ghnéithe íogaire OCG laistigh de chomhthéacs agus struchtúr chur chuige scoil uile don OSPS san bhunscoil.

Cláraigh anseo,

RSE Seminar FlyerBileog Seimineáir OCG
Back to Top