Seimineár Gréasáin do Mhúinteoirí Béarla a bhfuil Teanga Bhreise mar ábhar acu in iar-bhunscoileanna

Tá an seimineár gréasáin seo á chur ar fáil d’éinne a chaill amach ar ár seimineáir náisiúnta ag tréimhse ní ba luaithe i mbliana. Is í aidhm an tseimineáir ná tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí Béarla mar Theanga Bhreise, Comhordaitheoirí BTB agus RSO sna seomraí ranga iar-bhunscoile agus tacaíochta teanga.

Beidh deis ann:

  • tuiscint a fhorbairt ar thacaíocht teanga agus ról an mhúinteora tacaíochta san iar-bhunscoil.
  • iniúchadh a dhéanamh ar luach Chomhchreat Thagartha na hEorpa um Theangacha (CTET) do theangacha maidir le measúnú a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí BTB ag baint leasa as ábhair nasctha le CTET.
  • leas a bhaint as táscáirí CTET mar spriocanna agus iad a nascadh le curaclam BTB an fhoghlaimeora.
  • eiseamláirí de naisc fhéideartha idir tacaíocht teanga agus an curaclam a fhíosrú.

Tuilleadh eolais anseo:

Back to Top