Tacaíocht scoile á lorg le haghaidh staidéar nua ar dhaoine óga, ar an Idirlíon agus ar fhóin chliste

Webwise (Ionad Feasachta um Shábháilteacht Idirlín na hÉireann) i gcomhpháirtíocht le hIonad Frithbhulaíochta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ag obair ar thaighde tábhachtach nua a bhaineann le húsáid an Idirlín agus fóin chliste ag daoine óga, mar chuid de Lá na Sábháilteacha Idirlín 2024.

Tá siad ag lorg tacaíochta ó iar-bhunscoileanna chun teaghlaigh a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa staidéar.

Is féidir le scoileanna ar spéis leo a bheith páirteach tuilleadh eolais a fháil anse.

Back to Top