Teicneolaíocht san Oideachas: Nuachtlitir

Teicneolaíocht san Oideachas: Nuachtlitir

Díríonn nuachtlitir mhí Feabhra ar Lá na Sábháilteachta Idirlín 2024, ag iniúchadh dearcthaí na hóige ar theicneolaíocht atá ag teacht chun cinn agus ar shábháilteacht ar líne. Is feidir rochtain a fháil ar chur i láthair agus ar sheimineáir ghréasáin saor in aisce don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal, agus scrúdaigh raon acmhainní oideachais a thugann aghaidh ar ábhar sábháilteachta ar líne. Glac páirt i gcúrsaí ar líne ar chosc na cibearbhulaíochta agus oideachas saoránachta digití. Is féidir teacht ar rogha acmhainní ar Scoilnet. Foghlaim faoi scagadh ábhair i gClár Leathanbhanda na Scoileanna le haghaidh rochtain idirlín níos sábháilte i scoileanna.

Back to Top