Príomhchéimeanna

Cuireann an cháipéis ‘Príomhchéimeanna’ léargas ginearálta ar fáil do scoileanna maidir leis an bpróiseas Droichead i scoileanna. Cuireann sé treochlár ar fáil do na gnéithe ábhartha den phróiseas Droichead agus tá naisc fhiúntacha chuig cáipéisíocht ábhartha tacaíochta ag gabháil leis. 

Droichead Seicliosta don FTG
Droichead Seicliosta don MNC
Back to Top