Snáithe B: Cnuaschruinnithe

“Tá dhá phríomhshnáithe de phróiseas Droichead… Tá an dara snáith déanta suas de ghníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise (Snáithe B), ina bhfreastalaítear ar chruinnithe cnuasaigh MNC…”

(An Chomhairle Mhúineoireachta, 2017, lch.3).

Ní mór do MNCanna páirt a ghlacadh i gcnuaschruinniú éagsúil amháin in aghaidh an téarma ar feadh a bpróisis Droichead. Is gá do MNCanna freastal ar Chnuaschruinniú 1 (CC 1) sula bhfreastalóidh siad ar Chnuaschruinniú 2 (CC 2) agus/nó ar Chnuaschruinniú 3 (CC 3). Ar CC 1 a chríochnú go rathúil, ní mór cnuaschruinnithe ina dhiaidh sin a chríochnú in ord seicheamhach. 

 • An Mol Riaracháin Lárnach do Chnuaschruinnithe

  Tuilleadh Eolais
 • Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann

  Tuilleadh Eolais
 • Féilire do Chnuascruinnithe

  Tuilleadh Eolais
 • Cnuaschruinnithe Faisnéis Thábhachtach agus Prótacail Freastail

  Tuilleadh Eolais
 • Achmhainní Cnuaschruinnithe 

  Tuilleadh Eolais
Back to Top