Am Scaoilte

Cinntíonn an am scaoilte d’iontuchtaithe sna scoileanna go bhfuil solúbthacht agus neamhspleáchas ag scoileanna ullmhú do ghníomhaíochtaí Droichead de réir mar is gá…feictear cleachtais molta sna scoileanna ina raibh pleanáil, struchtúr agus eagrúcháin i gceist i leith am scaoilte (An Chomhairle Mhúinteoireachta, 2022, lch.29).

Cuirtear am scaoilte, le clúdach ó ionadaí, ar fáil le linn ionduchtú scoilbhunaithe sna scoileanna ina bhfuil próiseas Droichead ar bun. Ní gá do na scoileanna cur isteach ar an am scaoilte seo.

Back to Top