Eolais ar Am Scaoilte

“Cinntíonn an am scaoilte d’iontuchtaithe sna scoileanna go bhfuil solúbthacht agus neamhspleáchas ag scoileanna ullmhú do ghníomhaíochtaí Droichead de réir mar is gá…. feictear cleachtais molta sna scoileanna ina raibh pleanáil, struchtúr agus eagrúcháin i gceist i leith am scaoilte” (an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2022, lch. 29). 

  • Eolais ar Am Scaoilte

    Aimsigh Anseo
  • Tráthchlár na Laethanta Scaoilte

    Aimsigh Anseo
Back to Top