Príomhchéimeanna

Cuireann an cháipéis ‘Príomhchéimeanna’ léargas ginearálta ar fáil do scoileanna maidir leis an bpróiseas Droichead i scoileanna. Cuireann sé treochlár ar fáil do na gnéithe ábhartha den phróiseas Droichead agus tá naisc fhiúntacha chuig cáipéisíocht ábhartha tacaíochta ag gabháil leis.

 

Back to Top