Snáithe B: Cnuaschruinnithe

“Tá dhá phríomhshnáithe de phróiseas Droichead…. Tá an dara snáith déanta suas de ghníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise (Snáithe B), ina bhfreastalaítear ar chruinnithe cnuasaigh MNC…” (an Chomhairle Mhúineoireachta 2017, lch. 3).

Ní mór do MNCanna páirt a ghlacadh i gcnuaschruinniú éagsúil amháin in aghaidh an téarma ar feadh a bpróisis Droichead. Is gá do MNCanna freastal ar Chnuaschruinniú 1 (CC 1) sula bhfreastalóidh siad ar Chnuaschruinniú 2 (CC 2) agus/nó ar Chnuaschruinniú 3 (CC 3). Ar CC 1 a chríochnú go rathúil, ní mór cnuaschruinnithe ina dhiaidh sin a chríochnú in ord seicheamhach.

 • An Mol Riaracháin Lárnach do Chnuaschruinnithe

  Aimsigh Anseo
 • Láithreán Gréasáin Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI)

  Aimsigh Anseo
 • Féilire do Chnuascruinnithe

  Aimsigh Anseo
 • Cnuaschruinnithe Faisnéis Thábhachtach agus Prótacail Freastail

  Aimsigh Anseo
 • Achmhainní Cnuaschruinnithe

  Aimsigh Anseo
Back to Top