Ceardlanna Ionduchtaithe

Tá ceardlanna ionduchtaithe, a éascaíodh roimhe seo i gcomhar le líonra Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI), ar fáil anois ar líne amháin trí ár ardán foghlama.

Is féidir le Múinteoir Nua-Cháilithe (MNCanna) bunscoile agus iar-bhunscoile na ceardlanna seo a oscailt agus a bheith páirteach iontu ag am a oireann dóibh féin. Tá Ceardlanna Ionduchtaithe ar oscailt do gach MNC chun tacú lena n-oiliúint ghairmiúil. Cé nach cuid riachtanach de phróiseas Droichead iad, úsáideann mórchuid MNCanna iad mar ghníomhaíocht bhreise foghlama gairmiúla. 

Is é onlinelearning.teacherinduction.ie an t-ardán do na ceardlanna ionduchtaithe seo. 

Foghlaim ar Líne
Back to Top