Ábhair Foghlama Gairmiúla

Is féidir teacht ar ábhair ghairmiúla fhoghlama agus ar na tacaí ábhartha a cuireadh ar fáil sna ceardlanna FGL a soláthraíodh sa scoilbhliain 2023/2024 sa rannóg seo. Cabhróidh na hábhair agus na hacmhainní tuilleadh le foghlaim ghairmiúil comhghleacaithe ag leibhéal na scoile, agus leis na múinteoirí sin atá ag tosú amach nó ag filleadh ar an Teicneolaíocht Fheidhmeach.

Tacaíochtaí

Back to Top