Ábhair foghlama ghairmiúla

Tá ábhair foghlama gairmiúla agus acmhainní tacaíochta sa chuid seo ar féidir iad a úsáid chun cabhrú le foghlaim ghairmiúil sa Pholaitíocht agus sa tSochaí.

Ceardlann EFG 2023/2024

Forléargas ar Cheardlann EFG 2023/2024:

Is é fócas an EFG seo múinteoirí nua agus múinteoirí atá ag filleadh ar an bPolaitíocht agus ar an tSochaí a mhealladh i gcuir chuige chun rannpháirtíocht na scoláirí a chothú agus a fheabhsú i leith argóintí a chur le chéile a bhfuil fianaise tacaíochta leo agus le meastóireacht a dhéanamh ar -theoiricí príomhsmaointeoirí de réir mar a d’fhorbair siad le himeacht ama. Cabhróidh sé sin le scoláirí a n-ionchur sainiúil féin a chruthú i ndíospóireacht pholaitiúil bunaithe ar mheastóireacht chothrom ar fhianaise agus ar theoiric agus ag an am céanna an t-eolas, na hacmhainní agus an mhuinín a thabhairt do mhúinteoirí chun réimse cuir chuige teagaisc agus foghlama a úsáid chun smaointeoireacht agus scríbhneoireacht chriticiúil, dhioscúrsach a iniúchadh i seomra ranga na Polaitíochta agus na Sochaí. 

Webinar 2

Back to Top