Ábhair Foghlama Gairmiúla

Sa rannóg seo tiocfaidh tú ar na hábhair foghlama gairmiúla agus na tacaí ábhartha is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil aonair agus faoi stiúir scoile i ngach réimse de Cheol na Sraithe Sinsearaí.

PPMTA Comhdháil Náisiúnta Bhliantúil 2023
Feic an méid a Chloiseann tú, Clois an méid a Fheiceann tú
Seisiúin an Earraigh 2024 – Ceol Gaelach don Oide Ceoil 5 Márta 2024

Back to Top