Ag ullmhú don teagasc agus don fhoghlaim

Tá rogha treorach agus tacaíochtaí sa rannán seo a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair ag múinteoirí agus iad ag smaoineamh ar ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim.

CNCM – Díriú ar an bhFoghlaim

Fócas ar an bhFoghlaim Intinní Foghlama & Critéir Ratha

Cliceáil chun breathnú

Fócas ar an bhFoghlaim Ceistiú Éifeachtach

Cliceáil chun breathnú

Fócas ar an bhFoghlaim Aiseolas Foirmitheach

Cliceáil chun breathnú

Fócas ar an bhFoghlaim Scoláirí ag Machnamh ar a gCuid Foghlama

Cliceáil chun breathnú

Fócas ar an bhFoghlaim Torthaí Foghlama

Cliceáil chun breathnú

Treoirlínte Tuairiscithe an CNCM

Cliceáil chun breathnú

Tuairisciú Leanúnach i gcomhair Teagasc agus Foghlaim Éifeachtach

Cliceáil chun breathnú
Cúig Straitéis an Mheasúnaithe Fhoirmithigh

Measúnú Foirmitheach – Taca Idirghníomhach

Cliceáil chun breathnú
Back to Top