Acmhainní

Sa rannóg seo faightear na hacmhainní tacaíochta is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil ar bhonn aonair agus faoi stiúir na scoile i réimsí a bhaineann le OSPS sa tSraith Shóisearach.

Ábhair Tacaíochta

HSE An tSraith Shóisearach-Acmhainní OSPS

Folláine le Chéile

Acmhainní Webwise

Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ)

Primary Language Curriculum Toolkit

Click to View
Back to Top