Acmhainní

Tá ábhair ghairmiúla foghlama agus acmhainní tacaíochta don Eacnamaíocht ar fáil sa rannóg seo.

Ag Obair le Sonraí agus Fáisnéis

Forbhreathnú:

Spreagann Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí scoláirí chun a gcuid eolais a chur i bhfeidhm ar shonraí agus ar fhaisnéis ábhartha chun tuiscint a fháil ar na fórsaí eacnamaíocha a théann i bhfeidhm ar a saol laethúil, ar an sochaí agus ar an ngeilleagar ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus domhanda. Tá na hacmhainní seo deartha chun tacú le scoláirí agus iad ag forbairt na scileanna tábhachtacha seo.

Back to Top