Ábhair foghlama ghairmiúla

Is féidir teacht ar ábhair ghairmiúla fhoghlama agus ar na tacaí ábhartha a cuireadh ar fáil sna ceardlanna EFG a soláthraíodh sa rannóg seo.

MFL Ábhar Foghlama Gairmiúla Cnuasach 2023/24

Tá naisc chuig gach doiciméad/ábhar ábhartha ar fáil thíos. Is féidir leat rochtain a fháil ar an ábhar ar líne, nó leaganacha PDF de na doiciméid a íoslódáil.

Back to Top