Snáithe B: Gníomhaíocht Foghlama Gairmiúla Breise

Baineann Snáithe B le gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise, inarb éigean freastal ar chnuaschruinnithe do mhúinteoirí nuacháilithe agus dul i ngleic le gníomhaíocht foghlama gairmiúla amháin eile, i gcoibhneas le riachtanais an mhúinteora nuacháilithe.

“Is é a bheadh i gceist le gnáthghníomhaíochtaí foghlam, mar shampla, a bheith i rannpháirteach i gceardlann, cruinniú de Líonra Gairmiúil Múinteoirí/cumann ábhair, gníomhaíocht foghlama ar líne/chumaisc, a bheith i láthair ag comhdháil, Féilte srl…” (an Chomhairle Mhúineoireachta, 2017, lch. 3).

  • Láithreán Gréasáin Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann (ESCI)

    Aimsigh Anseo
  • Ceardlanna Ionduchtaithe

    Aimsigh Anseo
  • Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise

    Aimsigh Anseo
Back to Top