Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise

Baineann Snáithe B le gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise, inarb éigean freastal ar chnuaschruinnithe do mhúinteoirí nuacháilithe agus dul i ngleic le gníomhaíocht foghlama gairmiúla amháin eile, i gcoibhneas le riachtanais an mhúinteora nuacháilithe. 

Back to Top