Tacaíochtaí Scoile

Tugann an Rannóg Ionduchtúcháin Droichead tacaíocht do Phríomhoidí, baill den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) agus to Mhúinteoirí Nua-cháilithe (MNCanna). Féach ar na tacaíochtaí atá ar fáil thíos.

Oiliúint FTG 
Samhail FTG Inmheánach
Gné Seachtrach
Samhail Idirscoile 
Am Scaoilte 
Tráthchlár na Laethanta Scaoilte 
Seisiún Eolais Droichead – Cur i Láthair Uile Scoile 
Foirm Iarratais ar Thacaíocht Scoile

Déan teagmháil le aine.kilbride@oide.ie le h-aghaidh tuilleadh eolais.

Back to Top