Acmhainní

Sa rannóg seo tá acmhainní foghlama gairmiúla is féidir a úsáid chun tacú le forbairt ghairmiúil aonair agus faoi stiúir scoile i ngach réimse de Cheol na Sraithe Sinsearaí.

Póstaeir, Taispeántais Balla, Cártaí
Scóir Ensemble Seomra Ranga
Éisteacht, Breithmheas agus Freagairt a Thabhairt
Back to Top