Acmhainní

Sa chuid seo tá acmhainní tacaíochta don Treoir sa tSraith Shóisearach.

Aonaid Foghlama Treorach ón NCGE

Forbhreathnú:

Chruthaigh LNTO/NCGE agus Saol Oibre na ceachtanna foghlama seo chun tacú le Treoir sa tSraith Shóisearach. Cuimsíonn gach aonad, plean ceachta, cur i láthair agus bileog oibre gaolmhar. Tá 7 gceacht in aghaidh na bliana thar na 3 bliana. Tá torthaí foghlama, ráitis foghlama agus táscairí folláine sa phlean. Féadfaidh scoileanna na ceachtanna seo a chur in oiriúint dá riachtanais féin nó a n-aonaid foghlama féin a dhearadh.

Aonaid Foghlama:

Na Padlet Treoracha

Treoir don tSraith Shóisearach

Chuaigh an Padlet seo in éineacht leis an bhfoghlaim ghairmiúil ar Threoir don tSraith Shóisearach. Cuimsíonn an Padlet seo íomhanna de na aonaid foghlama a d’oibrigh na rannpháirtithe ar i rith na laethanta.

Padlet don Treoir sa tSraith Shóisearach

Ionchuimsiú sa Treoir

Chuaigh an Padlet seo in éineacht leis an bhfoghlaim ghairmiúil ar Ionchuimsiú i dTreoir. Feidhmíonn an Padlet seo mar stór acmhainní le hábhair a d’fhéadfadh a bheith cabhrach agus tú ag tacú le daltaí.

Padlet Ionchuimsiú i dTreoir
Back to Top