Snáithe A: Ionduchtú Scoilbhunaithe

Tá dhá phríomhshnáithe de phróiseas Droichead ann mar chreatlach ionduchtaithe chomhtháite do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna). An chéad snáithe ná snáithe ionduchtaithe scoilbhunaithe (Snáithe A), ina bhfaigheann an MNC tacaíocht ó chomhghleacaithe a bhfuil taithí acu”

(An Chomhairle Mhúineoireachta, 2017, lch.3).

Ba cheart do na MNCanna, a gcuid riachtanas a aithint i rith an phróisis. Ba cheart do na MNCanna, a gcuid riachtanas a aithint i rith an phróisis, ar an gcéad dul síos, agus ansin ba cheart machnamh pearsanta a dhéanamh nó machnamh a dhéanamh i gcomhar leis an FTG.

Mar atá luaite ag MNC sa Tuairisc DEEPEN: “Mhothaigh mé gur inspioráideach an rud é a bheith ag breathnú ar mhúinteoirí eile, agus a bheith in ann a ngairmiúlacht agus an grá atá acu don mhúinteoireacht a fheiceáil”

(Uí Choistealbha & Ní Dhuinn, 2021, p.92).

Ag ullmhú do MNC
Cruinniú Tosaigh den FGT
Cruinniú Tosaigh idir an FGT agus MNC(anna)
FGT agus an Fhoireann Scoile Uilig
Dul i mBun an Phróisis
Ag Taifead an Phróisis
Ag Tacú leis an MNC
Athbhreithniú ar an bpróiseas
Doiciméid Úsáideacha
Back to Top